Prawo zamówień publicznych

Powrót do oferty

Kompleksowa obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie zamówień publicznych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy:
– o samorządzie gminnym
– o partnerstwie publiczno-prywatnym
– o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przejdź do serwisu

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami

+48 32 201 44 56+48 691 21 44 56sekretariat@radca.prawny.com.pl