Tag: Kodeks Etyki Radców Prawnych

11.05.2015

IV Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

09.02.2015

Radca prawny Jędrzej Klatka przewodniczącym Grupy Roboczej CCBE ds. Modelowych Zasad Etyki

13.05.2014

Artykuł- Kodeks etyki radców ma pogodzić pryncypia zawodu z potrzebami rynku- Polski Prawnik