Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Modelowych Zasad Etyki | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice