Tag: Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Modelowych Zasad Etyki

05.02.2016

Nominacja radcy prawnego Jędrzeja Klatki na Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Modelowych Zasad Etyki