Tag: Publikacja

12.09.2018

Publikacja radcy prawnego Agnieszki Dylong: In-House w orzecznictwie – Przetargi Publiczne 9/2018

05.09.2018

Publikacja radcy prawnego Agnieszki Dylong: Zamówienia na usługi społeczne a odwołanie – Przetargi Publiczne 8/2018

06.09.2016

Publikacja: Wypełnianie wyrobisk – Rzeczpospolita

06.09.2016

Publikacja: Zamówienia na usługi pocztowe – Przetargi Publiczne nr 8/2016

17.02.2016

Publikacja książki „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”

12.08.2014

Publikacja: Udostępnianie potencjału osobowego- Przetargi Publiczne