Zakładanie spółki

Chcesz założyć Spółkę?

Przedmiotem naszych usług jest także dokonywanie wszystkich czynności niezbędnych do zarejestrowania spółki prawa handlowego.

Nasze wynagrodzenie w tym zakresie wynosi 50zł netto za przygotowanie jednej strony dokumentu oraz 100zł netto za godzinę pracy przy dokonywaniu innych niezbędnych czynności.

Poniżej przedstawiamy specyfikację czynności niezbędnych do założenia Spółki oraz czas potrzebny na ich dokonanie lub przybliżoną objętość dokumentów przez nas przygotowywanych:

 1. opracowanie checklisty – założeń przyszłych wspólników co do pożądanego kształtu umowy spółki (około 9 stron – nieodpłatnie),
 2. spotkanie z przyszłymi wspólnikami co do rozwiązań jakie mają zostać zaproponowane w pierwszej wersji projektu umowy spółki (6 godzin),
 3. opracowanie pierwszej wersji projektu umowy spółki (około 20 stron),
 4. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przyszłych wspólników co do pierwszej wersji projektu umowy spółki (6 godzin),
 5. opracowanie drugiej wersji projektu umowy spółki uwzględniającej zgłoszone przez przyszłych wspólników poprawki (według potrzeb),
 6. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przyszłych wspólników co do rozwiązań zaproponowanych w drugiej wersji projektu umowy spółki wraz z ustaleniem ostatecznej treści projektu (1 godzina),
 7. sprawdzenie ostatecznej treści projektu przez notariusza,
 8. ustalenie terminu podpisania aktu notarialnego (0,25 godziny),
 9. asysta prawnika Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy spółki (4 godziny),
 10. opracowanie pełnomocnictwa Zarządu spółki z o. o. w organizacji do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (1 strona),
 11. opracowanie projektu niezbędnego do rejestracji oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (1 strona),
 12. opracowanie projektu niezbędnej do rejestracji listy wspólników z podaniem nazwiska i imienia oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich (1 strona),
 13. sporządzenie listy zawierającej nazwiska, imiona i adresy członków zarządu (1 strona),
 14. wypełnienie wniosku KRS-W3 o rejestrację spółki z o. o. (4 strony),
 15. wypełnienie załącznika KRS-WE ? wspólnicy spółki (2 strony),
 16. wypełnienie załącznika KRS-WK organy spółki (2 strony)
 17. wypełnienie załącznika KRS-WM Przedmiot działalności (2 strony),

Orientacyjne wynagrodzenie wynosi około 1 750 zł (17,25 godz.) + 1 650 zł (33 strony).
RAZEM: ok. 3 400 zł.

Porównując powyższe wynagrodzenie z ofertami innych Kancelarii należy wziąć pod uwagę jakość produktu, którym w tym przypadku, oprócz wniosków do KRS, które są niezbędne, jest szczegółowa i ściśle dopasowana do potrzeb wspólników umowa spółki o objętości około 20 stron. Klientom chcącym założyć spółkę taniej polecamy skorzystanie z gotowych wzorów umowy spółki, które są dostępne w Internecie.