Kodeks cywilny

Powrót do Bazy wiedzy

25.11.2016

Publikacja: Organizator nie zawsze odpowiada za spóźnienie autobusu – Komunikacja Publiczna

07.10.2016

Publikacja: Ochrona stosunków wodnych ważniejsza niż prawa właściciela – Dziennik Gazeta Prawna

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

21.09.2015

Kredyt waloryzowany kursem franka – szansa na zwrot części pieniędzy

20.07.2014

Odszkodowanie za szkody spowodowane złym stanem drogi

07.12.2013

Przetarg na odpady a wpis do działalności regulowanej

27.08.2010

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy o dzieło?