Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych

Powrót do Bazy wiedzy

21.09.2015

Kredyt waloryzowany kursem franka – szansa na zwrot części pieniędzy