przedawnienie | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na wielu nieruchomościach zostały zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Są to przede wszystkim słupy i linie energetyczne oraz rury w ziemi, których instalacja przeprowadzana była na podstawie ustnych umów, czy nawet bez zgody właścicieli tych nieruchomości.