Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Powrót do Bazy wiedzy

02.01.2014

Czy za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia pobierającego rentę lub emeryturę należy odprowadzać składki ZUS?