25.11.2016

Publikacja: Organizator nie zawsze odpowiada za spóźnienie autobusu – Komunikacja Publiczna

20.07.2014

Odszkodowanie za szkody spowodowane złym stanem drogi