Artykuł Radcy Prawnego Jędrzeja Klatki: Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

14.01.2022

Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem między innymi wtedy, gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Jest to jedna z sześciu przesłanek.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy  i w takim zakresie, w jakim jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuację, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przepis nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Czytaj dalej.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

26.04.2022

Radca prawny Jędrzej Klatka na IV Kongresie Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego przedstawił problemy ze stosowaniem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

02.09.2021

Radca Prawny Jędrzej Klatka o dochodzeniu zadośćuczynienia za utratę zdrowia z powodu smogu – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r.

Więcej aktualności