Artykuł Radcy Prawnego Jędrzeja Klatki z Katowic: Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

14.01.2022

Prawnie uzasadniony interes administratora. Przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem między innymi wtedy, gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Jest to jedna z sześciu przesłanek.  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy  i w takim zakresie, w jakim jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuację, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przepis nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Poniżej link do artykułu prawnika z Katowic.

Czytaj dalej.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 99 88 77

Masz pytania?

Skontakuj się

11.03.2024

Miasta chcą pieniędzy z funduszu autobusowego. Opinia eksperta radcy prawnego Jędrzeja Klatki

16.02.2024

Kto odpowiada za brak biletu w autobusie, jeżeli biletomat jest zepsuty?

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

Więcej aktualności