odsetki ustawowe | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

Kontrahent zalega mi z płatnością dwóch faktur opiewających na 610 zł brutto każda Termin płatności pierwszej z nich upłynął w dniu 31 lipca 2008 r. a drugiej 29 grudnia 2008 r. Chcę go wezwać do dobrowolnej zapłaty. Jak wyliczyć odsetki ustawowe od tych kwot na dzień 3 stycznia 2011 r.?