Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

04.01.2011

Kontrahent zalega mi z płatnością dwóch faktur opiewających na 610 zł brutto każda Termin płatności pierwszej z nich upłynął w dniu 31 lipca 2008 r. a drugiej 29 grudnia 2008 r. Chcę go wezwać do dobrowolnej zapłaty. Jak wyliczyć odsetki ustawowe od tych kwot na dzień 3 stycznia 2011 r.?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. nr 201, poz. 1662) wysokość odsetek ustawowych w okresie od dnia 15 października 2005 r. do dnia 14 grudnia 2008 r. wynosiła 11,5% w stosunku rocznym, natomiast zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. nr 220, poz. 1434) wysokość odsetek ustawowych w okresie od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia dzisiejszego wynosi 13% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym odsetki ustawowe od kwoty 610 zł z pierwszej faktury, w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 14 grudnia 2008 r., wyniosą w zaokrągleniu 26,14 zł, a w okresie od dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 3 stycznia 2011 r. wyniosą w zaokrągleniu 162,95 zł, czyli razem w przybliżeniu 189,09 zł.

Z kolei odsetki ustawowe od kwoty 610 zł z drugiej faktury, w okresie od dnia 30 grudnia 2008 r. do dnia 3 stycznia 2011 r. wyniosą w zaokrągleniu 159,69 zł.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności