21.05.2011

W jakiej formie należy odwołać prokurę?

04.01.2011

Czy po zarejestrowaniu przekształcenia przez sąd ustanowiona prokura w sp. z o. o. będzie ważna czy też wygaśnie?

11.12.2010

Kto i w jaki sposób może udzielić prokury?