Czy po zarejestrowaniu przekształcenia przez sąd ustanowiona prokura w sp. z o. o. będzie ważna czy też wygaśnie?

04.01.2011

Nasza spółka sp. z o. o. jest w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną. Czy po zarejestrowaniu przekształcenia przez sąd (wpisaniu spółki przekształconej do rejestru i wykreśleniu z niego spółki przekształcanej), ustanowiona prokura w sp. z o. o. będzie ważna czy też wygaśnie?

Zgodnie z przepisem art. 1097 § 2 Kodeksu cywilnego prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Przez przekształcenie należy rozumieć jako zmianę formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy, przy zachowaniu tożsamości podmiotowej i w warunkach kontynuacji prowadzonej działalności.

I choć przedstawiciele doktryny krytykują tę regulację, uważając, że prokura przy przekształceniu przedsiębiorcy nie powinna wygasać z uwagi na zasadę kontynuacji podmiotu, jego praw i obowiązków i ciągłość działalności przedsiębiorcy, to gdyby nawet uznać te racje za słuszne należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 552 Kodeksu spółek handlowych sąd rejestrowy w dniu przekształcenia z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną.

Powyższa regulacja, w związku z przepisem art. 1097 § 2 Kodeksu cywilnego spowoduje, że prokura wygaśnie w chwili wykreślenia z urzędu przez sąd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności