kodeks cywilny

Powrót do Bazy wiedzy

15.12.2013

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości a urządzenia przesyłowe

07.12.2012

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

04.10.2012

Kiedy właściciel lokalu mieszkalnego może podnieść najemcy czynsz?

11.07.2012

W jakiej formie muszę złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w uproszczonym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym)?

11.07.2012

Kto dziedziczy w przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy?

19.06.2012

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy spedycji?

22.04.2012

Kto jest przedsiębiorcą według przepisów kodeksu cywilnego?

01.09.2011

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

06.07.2011

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego?

13.03.2011

Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?