Rząd wycofuje się z zamówień bagatelnych

10.11.2020

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, że Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

O tym, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uchwalona 11 września 2019 r. zostanie zmieniona zanim wejdzie w życie (1 stycznia 2021 r.) było wiadomo od dawna. Pojawiały się głosy, że być może wejście w życie nowej ustawy zostanie przesunięte. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że z ustawy zostaną usunięte tzw. zamówienia bagatelne, jedno ze sztandarowych rozwiązań nowych przepisów – jak wynika zaś z informacji UZP art. 2 ust. 2 uległ skreśleniu. Przepis ten stanowił, że Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272. W praktyce zamówienia o małej wartości, które dotychczas były de facto poza ustawą i jej regulacją, miały być przede wszystkim objęte obowiązkiem ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ta znacząca rewolucja miała ułatwić dostęp potencjalnym wykonawców do zamówienia. Aktualnie bowiem wiedzę o takich zamówieniach wykonawcy czerpią przede wszystkim ze stron własnych zamawiających, a ich bieżące śledzenie z oczywistych względów jest bardzo utrudnione. Jawność zamówień była więc głównym powodem wprowadzenia obowiązków ogłoszeniowych odnośnie do zamówień bagatelnych.

Jak widać, rząd postanowił zrezygnować z tej regulacji, pozostawiając zamówienia poniżej 130 000 zł niejako w pewnym mroku. Będą one dostępne dla nielicznych wykonawców, którzy śledzą strony internetowe zamawiających. Przyczyna takiej decyzji nie jest znana. Niewątpliwie część zamawiających podjęła już działania związane z dostosowaniem swoich regulaminów udzielania zamówień publicznych pod kątem wdrożenia przepisów dotyczących zamówień publicznych – ten wysiłek pójdzie więc na marne. Co prawda w przyszłości brak zamówień bagatelnych uprości pracę zamawiających. Dla wykonawców jednak ta zmiana oznacza utrudniony dostęp do zamówień poniżej 130 000  zł.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

+48 609 66 55 44

Masz pytania?

Skontakuj się

11.03.2024

Miasta chcą pieniędzy z funduszu autobusowego. Opinia eksperta radcy prawnego Jędrzeja Klatki

16.02.2024

Kto odpowiada za brak biletu w autobusie, jeżeli biletomat jest zepsuty?

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

Więcej aktualności