Szkolenie radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zasady jego prowadzenia z punktu widzenia Organizatora i Operatora”26-28.10.2022 r.

04.10.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zasady jego prowadzenia z punktu widzenia organizatora i operatora”. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, konwersatorium, ćwiczeń oraz konsultacji, które poprowadzi radca prawny Jędrzej Klatka.

Radca prawny Jędrzej Klatka to ekspert Banku Światowego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, brał udział w pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i nad projektami nowelizacji tej ustawy, reprezentował środowisko organizatorów transportu na konferencji Komisji Europejskiej w Brukseli, od 2004 r. świadczył pomoc prawną dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, autor kilkudziesięciu publikacji, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z dziedziny prawa transportowego.

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie rozpoczyna się w dniu  26.10.2022 r. (środa)  o godz. 19:00  i trwać będzie do 28.10.2022 r., (piątek) do godziny 15:45.

Miejsce i termin:  HOTEL BRISTOL****, 28-100 Busko-Zdrój, 1-go Maja 1,   Woj. Świętokrzyskie.

Zakwaterowanie od godz. 16.00 w dniu 26.10.2022 r.

Harmonogram:

26.10.22 Uroczysta kolacja połączona z integracją i wymianą doświadczeń.
Tematyka zajęć:
27.10.22
 • Źródła prawa
 • Zakres ustawy i definicje
 • Rodzaje przewozów. Kto może być organizatorem?
 • Właściwość organizatora
 • Konsekwencje organizowania transportu za kogoś innego
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego
 • Porozumienia.
 • Związki
 • Wnioski co do współpracy:
 • Zadania organizatora
 • Dwa modele rozliczeń z operatorami: model koncesyjny i model stawki za wozokilometr
 • Trzy sposoby wyboru operatora
 • Przetarg i wyjątki od przetargu
 • Koncesja z rekompensatą
 • Bezpośrednie zawarcie umowy
28.10.22
 • Małe przewozy i mały przewoźnik
 • Zakłócenie
 • Rodzaje podmiotów wewnętrznych
 • Podmiot wewnętrzny według Rozporządzenia 1370
 • Podmiot wewnętrzny w prawie zamówień publicznych
 • Plany transportowe
 • Ogłoszenie o zamiarach
 • Finansowanie przewozów
 • Wpływy ze sprzedaży biletów
 • Dotacja organizatora
 • Rekompensata
 • Dotacja sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego
 • Refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego dla operatorów
 • Dotacja wojewody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla organizatorów
 • Dotacja na zakup nowego taboru ze środków Unii Europejskiej
 • Sprzedaż powierzchni reklamowej
Cena
2390 ZŁ. + VAT.

 

Masz pytania?

Skontakuj się

11.03.2024

Miasta chcą pieniędzy z funduszu autobusowego. Opinia eksperta radcy prawnego Jędrzeja Klatki

16.02.2024

Kto odpowiada za brak biletu w autobusie, jeżeli biletomat jest zepsuty?

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

Więcej aktualności