04.03.2008

Wyrok NSA w sprawie członkowstwa w związku komunalnym.