31.12.2010

W jakim publikatorze ogłasza się sprawozdania finansowe spółek akcyjnych?

20.12.2010

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

11.12.2010

Kto i w jaki sposób może udzielić prokury?

05.12.2010

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

17.11.2010

W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

17.11.2010

Ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego?

17.11.2010

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

14.11.2010

Czy utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe?

06.11.2010

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

14.10.2010

Kto w spółce akcyjnej rozwiązuje umowę o pracę z byłym członkiem zarządu?

14.10.2010

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia spółki akcyjnej?

14.10.2010

Kto może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej?