Ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego?

17.11.2010

Zgodnie z § 10a ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego maksymalna stawka opłaty notarialnej wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. Są to stawki maksymalne opłaty, których notariusz przekroczyć nie może (nie jest wykluczone natomiast obniżenie tych stawek w indywidualnych przypadkach). Do tych kwot należy doliczyć wysokość podatku VAT według obowiązującej stawki (na chwilę obecną 22%).

Powyższa kalkulacja nie obejmuje kosztów, które są związane z wypisem aktów poświadczenia dziedziczenia. Każdy spadkobierca, którego dotyczy sprawa, może żądać wypisów aktu w dowolnej ilości. Taki wypis kosztuje maksymalnie 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę (za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy).

Kategorie:

spadek

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności