Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

05.12.2010

W dniu 15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. ). Dla pracodawców istotne jest jakie konsekwencje może mieć dla nich zmiana przepisów.

Przede wszystkim wprowadzono generalny zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Jednocześnie ustawa zobowiązuje właściciela lub zarządzającego obiektem, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, do umieszczenia w widocznych miejscach oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie, czyli tzw. ?informacji o zakazie palenia?. Przepisy ustawy nie zawierają wzoru informacji w sprawie zakazu palenia, w związku z tym wybór formy tej informacji pozostaje w gestii właściciela lub zarządzającego obiektem, przy czym istotne jest, aby informacja ta była czytelna, i zawierała zarówno element słowny, jak i graficzny.

O wadze obowiązku informowania świadczy sankcja w postaci kary grzywny do 2000 zł dla tego, kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu wbrew obowiązkowi nie umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu. Z drugiej strony, ustawa karze grzywną do 500 zł tego, kto pali wyroby tytoniowe w miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia. Orzekanie w tym sprawach następuje w trybie przepisów o postępowaniach w sprawie o wykroczenia, a do nakładania grzywien uprawnieniu są funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy także podkreślić, iż art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy daje właścicielowi lub zarządzającemu prawo ? lecz nie obowiązek ? do wyznaczenia palarni w pomieszczeniach zakładów pracy. Przepis nie określa w jakiej formie właściciel lub zarządzający wykonuje to uprawnienie. Wydaje się, iż następować to będzie w drodze przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie zakładu pracy, jak np. zarządzenie.

Podsumowując, co do zasady właściciel lub zarządzający budynkiem (w praktyce pracodawcy) będą zwolnieni z obowiązku wyznaczenia na terenie budynku miejsca do palenia. Jedynie od samego właściciela lub zarządcy obiektu będzie zależało, czy skorzysta on z danego mu uprawnienia do wyznaczenia miejsca, w które będzie wyłączone od zakazu palenia i tym samym wyznaczy pomieszczenie przeznaczone na palarnię.

Stan prawny: grudzień 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności