07.03.2010

Jestem niezadowolony z rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego i chciałbym wnieść apelację od wyroku. Ile ma czasu na przygotowanie apelacji i do jakiego sądu muszę ją skierować?

08.02.2010

Zapomniałem uiścić opłatę sądową przy wnoszeniu o pozwu o zapłatę. Co w tej sytuacji zrobi sąd?

08.02.2010

Kontrakt menedżerski a podatek

08.02.2010

W spółce akcyjnej zmienił się skład zarządu. Ile mamy czasu na zawiadomienie sądu rejestrowego o zaistniałej zmianie?

08.02.2010

W jakiej formie można uiścić opłaty sądowe w sprawach cywilnych?

08.02.2010

Jakim wkładem pieniężnym muszę dysponować by założyć, zgodnie z obowiązującym prawem, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

08.02.2010

Z jakiego rzędu kosztami sądowymi muszę się liczyć wnosząc pozew do sądu?

08.02.2010

Jak dokonać zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

08.02.2010

Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność?