Kontrakt menedżerski a podatek

08.02.2010

Kontrakt menedżerski to umowa tzw. nienazwana, a więc brak jest w przepisach prawa definicji legalnej tego typu umowy. Natomiast z pewnością jest to umowa cywilnoprawna, do której na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Do osób świadczących pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie znajdują więc zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Pomocą w określeniu czy dana umowa stanowi kontrakt menedżerski mogą być orzeczenia sądów, które m.in. wskazują, że kontrakty menedżerskie są jednymi z wielu występujących w obrocie umów nienazwanych a ich istotą jest samodzielne, czyli pozbawione podległości służbowej zarządzanie przedsiębiorstwami albo innymi podmiotami, takimi jak np. zakłady opieki zdrowotnej przez menedżerów. Zdaniem sądów, zawarcie kontraktu menedżerskiego powoduje przeniesienie przez właścicieli tego przedsiębiorstwa na osobę zarządzającą (menedżera) uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza samodzielność w zakresie kierowania nim, swobodę w wyborze sposobu zarządzania, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku. Należy jednak pamiętać, że ostateczna kwalifikacja kontraktu menedżerskiego jako umowy prawa cywilnego będzie zależała od okoliczności każdego konkretnego przypadku i ocenie rodzaju powierzonych menedżerowi obowiązków.

W aspekcie opodatkowania należy zauważyć, iż zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychody uzyskane na podstawie kontraktów menedżerskich są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji dochody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście opodatkowane są na zasadach ogólnych, według skali podatkowej i nie jest dopuszczalne traktowanie ich jako dochodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19 %.

Stan prawny: styczeń 2010 r.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności