kodeks pracy

Powrót do Bazy wiedzy

03.03.2013

Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

04.01.2011

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

08.09.2010

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

08.02.2010

Kontrakt menedżerski a podatek