Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność?

08.02.2010

Nie. Aby komornik mógł podjąć jakiekolwiek czynności zmierzające do wyegzekwowania długu trzeba złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym wierzyciel musi wskazać świadczenie, które ma być spełnione (egzekucja wierzytelności) oraz sposób egzekucji (np. z ruchomości, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego). Należy przy tym pamiętać, że brak jest przeszkód, by  wierzyciel w jednym wniosku wskazał kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji koniecznie należy dołączyć tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd, który nakaz wydał. W tym konkretnym przypadku (nakaz zapłaty) klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się (art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). W omawianej sytuacji zbędny będzie więc wniosek do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności