wierzytelność

Powrót do Bazy wiedzy

03.03.2014

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania?

30.09.2012

Jakie dane należy zamieścić w zgłoszeniu wierzytelności?

12.07.2011

Jak jest górna granica grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień?

05.04.2011

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

11.03.2010

Czy prawo przewiduje jakiś termin, w którym sąd musi nadać klauzulę wykonalności?

08.02.2010

Z jakiego rzędu kosztami sądowymi muszę się liczyć wnosząc pozew do sądu?

08.02.2010

Czy sam nakaz zapłaty wystarczy, by komornik skutecznie wyegzekwował moją wierzytelność?