Z jakiego rzędu kosztami sądowymi muszę się liczyć wnosząc pozew do sądu?

08.02.2010

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 ze zm.) pozew o zapłatę kwoty pieniężnej podlega opłacie sądowej, którą należy uiścić już przy wniesieniu tegoż pozwu do sądu.

Ponieważ spór sądowy dotyczył będzie praw majątkowych (wierzytelność pieniężna w wysokości 54 000 zł) opłata sądowa od pozwu będzie stosunkowa, a jej wysokość stanowić będzie 5% wartości przedmiotu sporu (która w tym przypadku wynosi 54 000 zł).

Tak więc przy wniesieniu pozwu o zapłatę kwoty 54 000 zł należy uiścić stosunkową opłatę sądową w wysokości 2 700 zł.

W przypadku, gdyby pozew składany był w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część stosunkowej opłaty sądowej, czyli w tym przypadku
675 zł.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności