Jak dokonać zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

08.02.2010

Zgodnie z przepisem art. 157 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.)  umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z kolei przepis art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy (w tym również umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa (np. Kodeks spółek handlowych) lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

A ponieważ Kodeks spółek handlowych wyraźnie wskazuje, iż umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, to jej uzupełnienie lub jakakolwiek zmiana również musi być dokonana w tej formie.

Zmiany dokonane w umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pominięciem formy aktu notarialnego są nieważne.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności