03.11.2012

Uprawnienia klienta w przypadku zmiany przez organizatora imprezy turystycznej warunków umowy

16.02.2011

Jak zwrócić towar kupiony przez Internet

20.12.2010

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

08.09.2010

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

27.08.2010

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy o dzieło?

11.07.2010

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

24.04.2010

Jakie elementy musi zawierać umowa spółki jawnej aby sąd rejestrowy bez przeszkód zarejestrował naszą spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

08.02.2010

Jak dokonać zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?