Jakie elementy musi zawierać umowa spółki jawnej aby sąd rejestrowy bez przeszkód zarejestrował naszą spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

24.04.2010

Zagadnienie elementów przedmiotowo istotnych dla umowy spółki jawnej reguluje przepis art. 25 Kodeksu spółek handlowych i stanowi, że umowa spółki jawnej powinna zawierać:

  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  3. przedmiot działalności spółki,
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Pamiętać należy jednak, że minimalizacja treści umowy spółki jawnej i nawiązanie tylko do przepisu art. 25 może okazać się w praktyce uciążliwe dla wspólników, gdyż nie uregulują oni w żaden szczególny sposób wzajemnych stosunków. Optymalnym rozwiązaniem jest uregulowanie w umowie spółki jawnej jak największej liczby kwestii, co do których Kodeks spółek handlowych dopuszcza taką możliwość.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności