04.01.2011

Co musi zawierać firma spółki jawnej, aby sąd rejestrowy dopuścił ją do wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS?

06.11.2010

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

28.09.2010

Czy umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

24.04.2010

Jakie elementy musi zawierać umowa spółki jawnej aby sąd rejestrowy bez przeszkód zarejestrował naszą spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?