Czy umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

28.09.2010

Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnego przypadku. Zasadą generalną, wyrażoną w przepisie art. 23 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej dla swej ważności musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Podkreślić trzeba, że nie ma przeszkód, aby przy podpisywaniu umowy spółki jawnej została wykorzystana forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem czy urzędowym poświadczeniem daty, czy w końcu forma aktu notarialnego.

Charakterystyczne jest, że forma aktu notarialnego zastrzeżona jest dla wszystkich aktów założycielskich spółek handlowych – poza spółką jawną. Można to traktować jako wyraz maksymalnego uproszczenia możliwości zawarcia umowy spółki jawnej, jednakże z pewnym minimum, jakim jest forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności. Pamiętać trzeba jednak, że tytułem wyjątku, jeżeli do spółki jawnej byłaby wnoszona tytułem wkładu nieruchomość (aport), niezbędna jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Kategorie:

spółki

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności