Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

20.12.2010

Jestem wspólnikiem spółki z o. o. Chcemy zawrzeć z prezesem naszej spółki umowę menedżerską. Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem taką umowę, aby była ona ważna?

Odpowiedź na to pytanie daje przepis art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Tak więc jeżeli w spółce z o. o. nie została powołana Rada Nadzorcza to Zgromadzenie Wspólników powinno podjąć stosowną uchwałę w przedmiocie powołania pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania spółki w umowach oraz w sporze z członkami zarządu.

W przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce a wspólnik ten jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu art. 210 § 1 nie stosuje się.

Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz powinien zawiadomić sąd rejestrowy, przesyłając wypis stosownego aktu notarialnego.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności