rada nadzorcza

Powrót do Bazy wiedzy

28.02.2011

W jakich okolicznościach istnieje obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

20.12.2010

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

27.08.2010

Zamierzamy założyć spółkę akcyjną, której akcje będą dopuszczone do obrotu publicznego. Ile osób powinna liczyć rada nadzorczej naszej spółki?

24.04.2010

Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?