Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?

24.04.2010

Członkiem zarządu (ale również rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem) spółki kapitałowej, a więc i spółki akcyjnej, zgodnie z przepisem art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, którą z nielicznymi wyjątkami uzyskuje się po ukończeniu osiemnastu lat.

Nie może być członkiem zarządu (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone w:

 1. Kodeksie karnym przestępstwa:
  1. przeciwko ochronie informacji,
  2. przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. przeciwko mieniu,
  4. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  5. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 2. Kodeksie spółek handlowych przestępstwa:
  1. działania na szkodę spółki (art. 585),
  2. ogłaszania nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki (art. 587),
  3. umożliwienia bezprawnego głosowania (art. 590),
  4. nieuprawnionego głosowania (art. 591).

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności