spółka akcyjna

Powrót do Bazy wiedzy

14.11.2010

Czy utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe?

14.10.2010

Kto w spółce akcyjnej rozwiązuje umowę o pracę z byłym członkiem zarządu?

14.10.2010

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta celem zbadania planu przekształcenia spółki akcyjnej?

14.10.2010

Kto może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej?

27.08.2010

Zamierzamy założyć spółkę akcyjną, której akcje będą dopuszczone do obrotu publicznego. Ile osób powinna liczyć rada nadzorczej naszej spółki?

19.06.2010

Jakie są materialne i formalne wymogi, by skutecznie dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?

19.06.2010

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

19.06.2010

Czy udziałowiec spółki z o. o. staje się automatycznie akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia?

24.04.2010

Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?

08.02.2010

W spółce akcyjnej zmienił się skład zarządu. Ile mamy czasu na zawiadomienie sądu rejestrowego o zaistniałej zmianie?