Kto w spółce akcyjnej rozwiązuje umowę o pracę z byłym członkiem zarządu?

14.10.2010

W przypadku rozwiązywania umów z byłymi członkami zarządu umowę o pracę powinien rozwiązać zarząd spółki, jako organ zasadniczo uprawniony do reprezentowania spółki.

Podkreślał to wyraźnie Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2002 r. (I PKN 838/00) oraz w uzasadnieniu wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 296/02) podnosząc, że skoro odwołanie z funkcji członka zarządu następuje z chwilą podjęcia stosownej uchwały, to z tą chwilą do podejmowania wszelkich czynności w imieniu spółki wobec osób, które utraciły członkostwo, uprawniony jest zarząd. Ewentualnie wyraźną kompetencję zarządu do rozwiązywania umów o pracę z byłymi członkami zarządu można dodać w przepisach o zarządzie.

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności