03.03.2014

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania?

07.11.2012

Czy członek zarządu sp. z o. o. może zajmować się interesami konkurencyjnymi?

07.11.2012

Kto udziela zgody członkowi zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi?

20.12.2010

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

14.10.2010

Kto w spółce akcyjnej rozwiązuje umowę o pracę z byłym członkiem zarządu?

14.10.2010

Kto może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej?

06.05.2010

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za długi spółki

24.04.2010

Czy kandydat na członka zarządu w spółce akcyjnej musi spełniać jakieś określone warunki?

08.02.2010

W spółce akcyjnej zmienił się skład zarządu. Ile mamy czasu na zawiadomienie sądu rejestrowego o zaistniałej zmianie?