Zapomniałem uiścić opłatę sądową przy wnoszeniu o pozwu o zapłatę. Co w tej sytuacji zrobi sąd?

08.02.2010

Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 ze zm.), przy założeniu, że nie stronie nie przysługuje zwolnienie z kosztów sądowych, opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (w tym przypadku pozwu).Przepis art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi z kolei, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.Nieuiszczenie stosownej opłaty stanowi brak formalny pisma procesowego, powodujący bezczynność sądu do czasu jego uzupełnienia w trybie przepisu art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że przewodniczący sądu wezwie stronę – pod rygorem zwrócenia pisma, do jego opłacenia w terminie tygodniowym. Uiszczenie stosownej opłaty w terminie spowoduje, że pozew wywoła skutki już od chwili jego wniesienia.Pamiętać należy, że pismo zwrócone (pozew) nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem do sądu.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności