W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

17.11.2010

Zgodnie z przepisem art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Jak stanowi natomiast przepis art. 924 Kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Tak więc spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Należy podkreślić przy tym, że spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, a nie w dniu jego śmierci.

Tym samym istotne jest określenie nie tylko daty, ale i godziny zgonu. Osoby zmarłe w tej samej dacie, ale w różnych godzinach dziedziczą po sobie.

W chwili otwarcia spadku następuje dziedziczenie, a więc następstwo prawne po osobie zmarłej. Według stanu rzeczy istniejącego w tej chwili określa się:

  1. następców prawnych, tj. spadkobierców zmarłego;
  2. skład spadku (prawa i obowiązki majątkowe przechodzące na spadkobierców);
  3. osoby uprawnione do zachowku po zmarłym.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności