Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

17.11.2010

Zawarłem z kolegą ustnie umowę pożyczki, która opiewała na 20 000 zł. Czy ta umowa jest ważna?

Umowa pożyczki może być zawarta w każdej formie: dorozumianej, ustnej, zwykłej pisemnej bądź szczególnej pisemnej (z data pewną, podpisem notarialnie poświadczonym bądź w formie aktu notarialnego).

Jeżeli jednak wartość umowy pożyczki przekracza 500 zł, powinna być ona stwierdzona pismem (art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego). Forma ta zastrzeżona jest dla celów dowodowych, co oznacza, że w przypadku jej niezachowania nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki, chyba że (art. 246 k.p.c. w zw. z art. 74 k.c.):

1. obie strony wyrażą na to zgodę,
2. żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
3. fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma,
4. gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią.

Masz pytania?

Skontakuj się z naszym ekspertem

Kategorie:

kodeks cywilny

Masz pytania?

Skontakuj się

29.11.2023

Opinia prawna w sprawie prawnych konsekwencji blokady drogi w wyniku protestu na granicy polsko-ukraińskiej

07.10.2022

Czy warto skorzystać z możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego?

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

Więcej aktualności