Czy niewykorzystane w bieżącym roku środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca może wykorzystać w roku następnym?

04.01.2011

Tak. Zgodnie bowiem z przepisem art. 11 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności