Gdzie przechowywany jest oryginał otwartego testamentu?

28.08.2012

Zgodnie § 142 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38, poz. 249) oryginału testamentu, który został ogłoszony, nie wydaje się osobom zainteresowanym czy osobom trzecim przed rozpoczęciem, w trakcie ani po zakończeniu postępowania spadkowego.

Stosownie do § 143 ust. 2 w/w rozporządzenia, po uprawomocnieniu się postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, w której sąd dokonał ogłoszenia testamentu, testament z odpisem protokołu otwarcia i ogłoszenia zabezpiecza się w sądzie w przeznaczonej do tego celu kasie pancernej.

Oryginał protokołu pozostaje w aktach sprawy., a jeśli został on złożony u notariusza – czasowo w kancelarii notarialnej, zgodnie z § 7 i § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. nr 33, poz. 147 ze zm.).

Podobnie stanowi art. 653 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności