Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

13.04.2012

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 344 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r. pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. Termin ten w stosunku do poprzedniej regulacji uległ więc wydłużeniu o tydzień.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności