Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

13.04.2012

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 344 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r. pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. Termin ten w stosunku do poprzedniej regulacji uległ więc wydłużeniu o tydzień.

Masz pytania?

Skontakuj się

09.04.2020

Publiczny transport zbiorowy w czasie epidemii

02.04.2020

Zwrot opłat za odwołane wycieczki z powodu Koronawirusa.

31.03.2020

Czy trzeba zwracać pieniądze za targi odwołane z powodu epidemii ?

Więcej aktualności