Ile mam czasu na zawiadomienie urzędu skarbowego o zmianie stanu cywilnego?

13.03.2011

W dniu 24 kwietnia 2010 r. zmieniłam stan cywilny ? wyszłam za mąż. Ile mam czasu na zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o tym fakcie?

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Tak więc termin ten upłynie w dniu 24 maja 2010 r.

Kategorie:

termin

Masz pytania?

Skontakuj się

28.09.2017

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać?

03.06.2016

Wypadek na oblodzonym chodniku – jak uzyskać odszkodowanie?

21.03.2016

Umowa użyczenia lokalu – kilka praktycznych uwag

Więcej aktualności