umowa o pracę

Powrót do Bazy wiedzy

03.09.2015

Najnowsze zmiany Kodeksu pracy

16.11.2014

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy

03.03.2013

Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

25.07.2011

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony?

21.07.2011

Jakie elementy bezwzględnie musi zawierać umowa o pracę?

03.12.2009

Kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?