Nasza spółka jawna chciałaby się przekształcić w spółkę z o. o. Ze wstępnych informacji uzyskanych w sądzie rejestrowym dowiedziałem się, że nie będzie to możliwe ponieważ nasza spółka została postawiona w stan upadłości. Czy to prawda?

19.06.2010

Niestety tak. Zgodnie z przepisem art. 551 § 4 ksh spółka jawna nie może być przekształcona (w tym przypadku w sp. z o. o.) jeśli znajduje się m. in. w upadłości. Spółka traci również zdolność przekształceniową w przypadku, gdy jest w stanie likwidacji oraz rozpoczęła podział majątku.

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, która wyraża się w tym, że dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. W odniesieniu do spółek handlowych (m. in. spółki jawnej) niewypłacalność zachodzi również wówczas, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, niezależnie od tego, że na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Zgodnie z przepisem art. 52 prawa upadłościowego i naprawczego datą ogłoszenia upadłości jest data postanowienia sądu.

Należy przy tym pamiętać jednak, że zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym (art. 293 ust. 1 i n. prawa upadłościowego i naprawczego) oraz umorzenie albo uchylenie postępowania upadłościowego przywraca zdolność przekształceniową spółki.

Masz pytania?

Skontakuj się

03.03.2022

Jakie korzyści podatkowe według Polskiego Ładu daje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o

23.12.2021

Jaka czynność może być wykonana na podstawie zwolnionej ze składki zdrowotnej umowy o dzieło?

04.11.2020

Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości ?

Więcej aktualności