04.01.2011

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

04.01.2011

Co musi zawierać firma spółki jawnej, aby sąd rejestrowy dopuścił ją do wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS?